1 maj 2020

Partivänner,

Idag meddelade partisekreterare Lena Rådström Baastad följande med anledning av 1 majfirandet 2020: 

Parollen för årets 1 maj är ”Ett starkare samhälle”. Ett budskap som är mer aktuellt än någonsin. 1 maj är en viktig dag för oss inom arbetarrörelsen, och det är viktigt att det demokratiska samtalet pågår även när samhället är utsatt för hårda prövningar.

Därför kommer vi att ordna ett firande även i år. Men, då vi tillsammans med LO brukar samla många tusentals deltagare runt om i landet den här dagen så kan vi såklart inte göra som vi brukar. Givet de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten i dag, och där vi inte nu kan veta läget när vi närmar oss maj, blir det därför ett annorlunda firande i år. Istället för fysiska arrangemang laddar vi för att fira 1 maj digitalt, såväl nationellt som lokalt och regionalt.

Vi ställer inte in- men vi ställer om! Det innebär att 1 maj inte firas på det sätt som vi gjort i över 100 år i form av bl.a. demonstrationer och folksamlingar. Bakgrunden är den pågående Coronapandemin i vårt samhälle.

Det känns naturligt att vi är med och tar vår del av det ansvar. Vi vet dessutom att en hel del av våra medlemmar inte kommer att ha möjligheten att delta.

Beskedet innebär att samtliga 1-majfiranden i Jönköpings kommun ställs in. Ur ett historiskt perspektiv är det ovanligt att vi tvingats ställa in firandena på grund av yttre omständigheter.

Noterbart är att årets firande istället genomförs digitalt, i form av att vi kan ta del av bl.a. partiordförandes tal. Jämte Stefan Löfven kommer även LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att tala.

Ytterligare information om det digitala firandet skickas ut till grundorganisationer senare när planeringen är klar.

Mvh

Ilan De Basso

Ordf, Jönköpings arbetarekommun

Jönköping 26 mars 2020

facebook Twitter Email