5 bra saker vi har genomfört under mandatperioden.

Vi socialdemokrater är med och styr i Jönköpings kommun för första gången på länge. Det märks när vi socialdemokrater är med och styr, 2022 tilldelades Jönköping priset ”Årets Superkommun”. Här presenterar vi fem saker vi är stolta över att ha varit med och gjort sedan 2018.

Byggt över 1000 nya lägenheter, varje år. Jönköping behöver göra sin del för att lösa bostadskrisen. Bristen på bostäder drabbar många människor i vår kommun. Inte minst unga som inte har möjlighet att flytta hemifrån när den vill. Därför satte vi ett mål om att bygga 1000 nya bostäder varje år och vi har överträffat målet varje år!

Satsat 21 miljoner kronor på språkutveckling i för- och grundskola. Vi vill att alla barn och unga ska ha rätt förutsättningar för att gå ut skolan med godkända betyg. Språket är en grundläggande beståndsdel i att få en lyckad skolgång. Därför satsar vi 21 miljoner kronor på språkutveckling i för- och grundskola, vilket innebär att vi kan anställda utbildade språkpedagoger som kan stötta barn i deras språkutveckling.

Satsat 1 miljard kronor på 240 nya platser på våra äldreboenden. Alla förtjänar en värdig omsorg när så behövs. Vi såg tidigt ett behov av att bygga ut äldreomsorgen för att möta framtidens behov. Därför satsar vi en miljard kronor på att bygga nya äldreboendeplatser. Totalt skapar vi 240 helt nya platser inom äldreomsorgen, det behövs för att klara framtidens behov.

Satsat på att skapa aktiva bibliotek i hela kommunen. Vi ser biblioteken som en viktig del i vårt samhällsbygge, det är en viktig samlingsplats i våra byar och områden. Vi vill utveckla biblioteksverksamheten och ha levande bibliotek i hela kommunen, därför har vi satsat åtta miljoner kronor på att utöka öppettiderna och skapa ett bättre programutbud på alla bibliotek runt om i hela kommunen.

Satsat på att skapa säkra gång- och cykelvägar för barn och unga. Som förälder ska du känna dig trygg med att ditt barn kan ta sig tryggt och säkert till och från skolan och fritidsaktiviteter. Därför tog vi fram ett trafiksäkerhetsprogram under mandatperioden som framförallt riktar in sig på att skapa trygga och säkra gång- och cykelvägar till och från våra skolor.

facebook Twitter Email