Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Jönköping har över 1300 medlemmar som på olika sätt arbetar för att Jönköping och Sverige ska bli bättre. Var med du också!

Första maj i Jönköpings kommun

Totalt firas första maj på tre platser i Jönköpings kommun: Norrahammar, Huskvarna och i Jönköping. Bland årets talare märks bland annat som talar i Jönköping.

Norrahammar Huskvarna       Jönköping       

Läs mer

Internationella kvinnodagen

MANIFESTATION:Vi är många som vill uppmärksamma internationella kvinnodagen och belysa ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Gör vi det dessutom tillsammans, visar vi på kraften som finns i både vårt engagemang och i vår stad. Manifestationen börjar klockan 16:30 på Hoppets torg, där företrädare från politiska partier/organisationer talar och vi ser också detta som…

Läs mer

Ilan De Basso kandiderar till Europaparlamentet

Socialdemokraterna har fastställt sin lista till valet till Europaparlamentet. På den listan står Jönköping Arbetarekommuns ordförande Ilan De Basso på sjätte plats. – Jag har valt att kandidera för att jag är övertygad om att EU, där nyliberalism, högerextremism och konservatism vuxit sig stark, behöver en stark socialdemokrati som fokuserar på hur vi tillsammans kan…

Läs mer

Våra valda ombud till partikongressen

Valda ombud till Partikongressen från valkrets Vätterbygden!

Annika Nordin, 69 år (Jönköping)Anna Carlsson, 47 år (Jönköping)Andreas Persson, 41 år (Jönköping)Peter Holkko, 63 år (Jönköping)Sandra Klasson, 38 år (Jönköping) Till förste ersättare valdes Henrik Andersson och till andre ersättare Mikael Rydberg.

Läs mer

Med fokus på äldrefrågor!

Socialdemokratiska Stöttepelarna driver opinion, arrangerar seminarier och aktiviteter riktade mot pensionärer.

Är du intresserad av äldrefrågor, kontakta Allan Tovhult 070-629 97 56 Aktuella arrangemang med Stöttepelarna: Samtal om vår syn på äldreomsorgen i kommunen

Läs mer

Inför vårt årsmöte!

Som medlem i Socialdemokraterna i Jönköpings kommun får du möjlighet att engagera dig tillsammans med andra människor som brinner för ett rättvist, jämlikt och framtidsinriktat samhälle. På vårt årsmöte beslutar vi om vilka som ska sitta i arbetarekommunens styrelse, våra utskott och behandlar motioner. Här hittar du mer information och viktiga datum inför vårt årsmöte, som äger rum den 18 mars!

Skriva motionerEn motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.Klicka här för: Tips på hur du kan skriva en motion Hur hanteras min motion?Alla partimedlemmar, socialdemokratiska…

Läs mer

Inbjudan till utbildning för förtroendevalda

Tid: Tre eftermiddagar: Måndag 21/1, torsdag 24/1, fredag 1/2. Samtliga tillfällen kl. 13.30 – 16.00Målgrupp: Förtroendevalda (ordinarie samt ersättare) i fullmäktige, nämnder samt bolag inom Rådhus AB-koncernen.Plats: Elmia, Rydbergssalen. Anmälan: Via kommunens hemsida. Klicka för att komma dit.Sista dag för anmälan är 6 januari. Frågor: Kontakta stadskontorets kansli, Tomas Björk, 036-10 55 46, tomas.bjork@jonkoping.se. Inbjudan…

Läs mer

Oacceptabelt att lägga ner Jämställdhetsmyndigheten

För hundra år sedan togs ett historiskt beslut om att även kvinnor fick rösträtt i Sverige. I slutet på 1800-talet hade bara män med en stor inkomst eller förmögenhet rösträtt. De flesta i Sverige hade alltså inte rösträtt, det var ett borgerligt privilegium. Utgångspunkten var tydlig – rösträtt var bara för de som hade förtjänat…

Läs mer

M-budgeten kan få negativa konsekvenser för bostadsbyggandet i Jönköping

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion i riksdagen prioriterar skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge. Att deras budget vann voteringen, med Sverigedemokraternas aktiva stöd, innebär ett hårt slag mot bostadsbyggandet i Sverige och i Jönköping. Från och med nästa år försvinner den byggbonus som delats ut till de kommuner som håller hög takt i bostadsbyggandet….

Läs mer

Måndagsluncher vårterminen 2019

Måndagsluncher – Föredrag och samtal på politiska teman! Vi förenar lunch med föredrag och aktuella politiska teman och vi träffas varje måndag från den 4 februari och fram till den 6 maj. Plats är alltid Restaurang Guvernören, Vallgatan 3 i Jönköping, luncherna pågår mellan 12:00-13:00 och var och en betalar för sin egen lunch. Hjärtligt…

Läs mer
facebook Twitter Email