Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Jönköping har över 1300 medlemmar som på olika sätt arbetar för att Jönköping och Sverige ska bli bättre. Var med du också!

Våra valda ombud till partikongressen

Valda ombud till Partikongressen från valkrets Vätterbygden!

Annika Nordin, 69 år (Jönköping)Anna Carlsson, 47 år (Jönköping)Andreas Persson, 41 år (Jönköping)Peter Holkko, 63 år (Jönköping)Sandra Klasson, 38 år (Jönköping) Till förste ersättare valdes Henrik Andersson och till andre ersättare Mikael Rydberg.

Läs mer

Med fokus på äldrefrågor!

Socialdemokratiska Stöttepelarna driver opinion, arrangerar seminarier och aktiviteter riktade mot pensionärer.

Är du intresserad av äldrefrågor, kontakta Allan Tovhult 070-629 97 56 Aktuella arrangemang med Stöttepelarna: Samtal om vår syn på äldreomsorgen i kommunen

Läs mer

Inför vårt årsmöte!

Som medlem i Socialdemokraterna i Jönköpings kommun får du möjlighet att engagera dig tillsammans med andra människor som brinner för ett rättvist, jämlikt och framtidsinriktat samhälle. På vårt årsmöte beslutar vi om vilka som ska sitta i arbetarekommunens styrelse, våra utskott och behandlar motioner. Här hittar du mer information och viktiga datum inför vårt årsmöte, som äger rum den 18 mars!

Skriva motionerEn motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.Klicka här för: Tips på hur du kan skriva en motion Hur hanteras min motion?Alla partimedlemmar, socialdemokratiska…

Läs mer

Inbjudan till utbildning för förtroendevalda

Tid: Tre eftermiddagar: Måndag 21/1, torsdag 24/1, fredag 1/2. Samtliga tillfällen kl. 13.30 – 16.00Målgrupp: Förtroendevalda (ordinarie samt ersättare) i fullmäktige, nämnder samt bolag inom Rådhus AB-koncernen.Plats: Elmia, Rydbergssalen. Anmälan: Via kommunens hemsida. Klicka för att komma dit.Sista dag för anmälan är 6 januari. Frågor: Kontakta stadskontorets kansli, Tomas Björk, 036-10 55 46, tomas.bjork@jonkoping.se. Inbjudan…

Läs mer

Oacceptabelt att lägga ner Jämställdhetsmyndigheten

För hundra år sedan togs ett historiskt beslut om att även kvinnor fick rösträtt i Sverige. I slutet på 1800-talet hade bara män med en stor inkomst eller förmögenhet rösträtt. De flesta i Sverige hade alltså inte rösträtt, det var ett borgerligt privilegium. Utgångspunkten var tydlig – rösträtt var bara för de som hade förtjänat…

Läs mer

M-budgeten kan få negativa konsekvenser för bostadsbyggandet i Jönköping

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion i riksdagen prioriterar skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge. Att deras budget vann voteringen, med Sverigedemokraternas aktiva stöd, innebär ett hårt slag mot bostadsbyggandet i Sverige och i Jönköping. Från och med nästa år försvinner den byggbonus som delats ut till de kommuner som håller hög takt i bostadsbyggandet….

Läs mer

Måndagsluncher vårterminen 2019

Måndagsluncher – Föredrag och samtal på politiska teman! Vi förenar lunch med föredrag och aktuella politiska teman och vi träffas varje måndag från den 4 februari och fram till den 6 maj. Plats är alltid Restaurang Guvernören, Vallgatan 3 i Jönköping, luncherna pågår mellan 12:00-13:00 och var och en betalar för sin egen lunch. Hjärtligt…

Läs mer

Ett nytt styre i Jönköpings kommun

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna bildar Koalition för Jönköpings kommun och kommer gemensamt leda vår kommun.

Idag presenterades resultatet av de samtal och diskussioner som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna haft. De fyra partierna bildar Koalition för Jönköpings kommun, med en politisk plattform som ligger till grund för samarbetet och ger förutsättningar att både ta ansvar och leda vår kommun. Koalition för Jönköpings kommun vill: Tillsammans forma ett samhälle byggt på tolerans…

Läs mer

Kandidater till partikongressen

Den 22 till 24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Temat för kongressen är Framtidsinriktad utbildningspolitik och Partiet som organisation. Till kongressen ska Socialdemokraterna i Jönköping, Habo och Mullsjö välja 5 stycken ombud från vår valkrets. Det är medlemmarna i partiet som utser ombuden genom att rösta på de kandidater…

Läs mer

Valda till kommunfullmäktige 2018–2022

Valda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018–2022 Valkrets Väst Ordinarie Dan Mattsson Madeleine Gustafsson Niklas Sigvardsson Karin Widerberg Hans-Lennart Stenqvist Harriet Roosquist Lavin Adil Ersättare Edvina Palmcrantz Johnny Hartwig Elin Svensson Jakob Dolk Valkrets Syd Ordinarie Gabriella Sjöberg Mona Forsberg Andreas Persson Anna Carlsson Pelle Nordin Carina Sjögren Rolf Wennerhag Tord Sundqvist Ersättare Krister Johansson…

Läs mer
facebook Twitter Email