Aktuellt

Medlemsutbildning steg 1

Nu kör vi igång med en ny runda av den mycket uppskattade ”medlemsutbildning steg 1”. 17 februari sker den första av fem träffar. Läs mer här: Medlemsutbildning steg 1 – Socialdemokraterna i Jönköpings kommun (socialdemokraternajonkoping.se)

Läs mer

Näringsministern på digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr

Under måndagen gjorde näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ett digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr och dess inverkan på lokalområdet med bland annat kommunalrådet Mona Forsberg och Lynn Carlsson (S).

Frågan om gruvbrytning i Norra Kärr har under inledningen av 2022 hamnat i ljuset igen efter att näringslivsminister Karl-Petter Thorwaldsson gått ut och talat gott om möjligheten att öppna fler gruvor i Sverige. Med anledning av uttalandena bjöds Thorwaldsson in till ett digitalt samtal kring gruvbrytning i Norra Kärr av kommunalrådet i Jönköping, Mona Forsberg…

Läs mer

Representantskapet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Den 24 januari sammanträdde Jönköpings Arbetarekommuns representantskap. Ombuden på representantskapet hade flera frågor att ta ställning i, bland annat fyllnadsval av kommunalråd efter Ilan De Basso.

Representantskapet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Andreas Persson till att bli nytt kommunalråd i Jönköpings kommun efter Ilan De Basso. Persson träder formellt in som kommunalråd efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari. Dessutom beslutade representantskapet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Mona Forsberg, idag kommunalråd i Jönköpings kommun, och…

Läs mer

Mona Forsberg och Andreas Persson föreslås toppa Socialdemokraternas valsedlar i valet 2022

PRESSMEDDELANDE: Samarbetskommittén för Socialdemokraterna i Jönköpings kommun har under söndagen lämnat sitt förslag på vem som ska fylla uppdraget som kommunalråd efter Ilan De Basso samt vilka två namn de ser som toppkandidater i valet 2022. Mona Forsberg föreslås toppa Socialdemokraternas kommunfullmäktigelistor i valet 2022 som förstanamn. Som andranamn föreslås Andreas Persson, som även föreslås bli nytt kommunalråd efter Ilan De Basso inom kort.

Under söndagseftermiddagen sammanträdde Samarbetskommittén i Jönköpings Arbetarekommun, samarbetskommittén består av partiets lokala styrelse samt alla föreningsordförande och fungerar som Socialdemokraternas valberedning inför det kommunala valet. På mötet behandlades frågan om vilka två namn som ska ses som kommunalrådskandidater och toppa kommunfullmäktigelistorna i valet 2022. Dessutom behandlades frågan kring vem som ska bli nytt kommunalråd i…

Läs mer

Anna Carlsson: ”Det jämlika och fria samhället har sin grund i skolan”

Nu är kongressen igång! Vi frågade Anna Carlsson, ett av våra ombud på partikongressen, vad hon vill driva på kongressen.

Hej Anna! Idag startar kongressen, vilken fråga driver du hårdast i talarstolen? För mig är skolan och alla elevers rätt till att klara av sin skolgång som är min politiska drivkraft. På årets kongress är det bland annat kommuners vetorätt vid friskoleetableringar, förbud mot vinstdrivna och konfessionella friskolor, att höja pojkars resultat i skolan och…

Läs mer

Svar till Jönköpings-Posten ledarsida 211102

S-kvinnor skriver ett svar till Jönköpings-Postens ledare som berörde S-kvinnor i Jönköpings motion till partikongressen:

Jo, Csaba Bene Perlenberg vi S-kvinnor i Jönköping och många fler med oss anser att Sverige i högsta grad behöver en fredsmyndighet. S-kvinnor har en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Det är en viktig del av vårt politiska program och grunden för att hantera dagens oroväckande utveckling i världen. S-kvinnor oroas över att…

Läs mer

Kongressombuden är redo för kongress

Den 3-7 november anordnas Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Från Jönköpings arbetarekommun åker fem kongressombud som på en pressträff idag (2 november) presenterade sina ambitionen för den kommande kongressen.

Frågan om Norra Kärr är viktig Ett av ombuden, Lynn Carlsson, åker till kongressen med övergripande ansvar för miljö- och klimatfrågorna. För henne är frågan om Vätterns bevarande som färsk källa till vatten en av de viktigaste frågorna på kongressen. Att hindra gruvan i Norra Kärr ett viktigt steg i arbetet att ta hand om…

Läs mer

Minnesord: Jan-Erik Forsberg

Jönköpings arbetarekommun har nåtts av beskedet att vår medlem Jan-Erik Forsberg har gått bort, vi skänker våra tankar och kondoleanser till de närmast sörjande.

Genom sitt engagemang i samhällsfrågor och i civilsamhället så var Jan-Erik en välkänd och tongivande person i Norrahammar och i hela Tabergsdalen. Många personer, så väl partimedlemmar som invånare, kände ett stort förtroende för Jan-Erik som partimedlem och som Norrahammarsbo. För många i partiet var Jan-Erik starkt förknippat med arbetarrörelsen i Norrahammar. Som tamburmajor i…

Läs mer

Den 19 September är det val till Svenska kyrkan

Här hittar du information om de frågor som Socialdemokraterna i Jönköping vill driva samt de kandidater som ställer upp i valet: Kyrkoval 2021 – Socialdemokraterna i Jönköpings kommun

Läs mer

Fira första maj med oss!

Fira första maj med oss digitalt på Facebook! Vi bjuder på tal från Norrahammar, Huskvarna och Jönköping samt ett fackligt och ett kyrkopolitiskt tal. Vi kör igång kl. 12, hoppas vi ses då!

I år kommer du att kunna fira första maj med oss digitalt från morgon till kväll. Vårt lokala firande från Jönköpings kommun börjar klockan 12:00 med ett tal från Norrahammar och därefter läggs fler tal upp under eftermiddagen och kvällen. För dig som vill fira hela dagen så kan du inleda morgonen med att fira…

Läs mer
facebook Twitter Email