Nämnder

Här hittar du kontaktuppgifter till våra gruppledare:
Barn- och utbildningsnämnden
Anna Carlsson
073-816 96 42
anna.carlsson2@jonkoping.se

 

Kommunrevisionen
Sven Ebbesson
073-022 87 23
sven.ebbesson@jonkoping.se

 

Kultur- och fritidsnämnden
Henrik Andersson
073-928 24 46
henrik.andersson1@jonkoping.se

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rolf Wennerhag
070-304 00 96
rolf.wennerhag@jonkoping.se

 

Socialnämnden
Karin Widerberg
076-180 79 07
karin.widerberg@jonkoping.se

 

Sociala områdesnämnden söder
Ingalill Dahlgren Nyberg
070-207 26 45
ingalill.dahlgren-nyberg@ju.se

 

Sociala områdesnämnden väster
Christer Sjöberg
070-748 84 58
christer.sjoberg@jonkoping.se

 

Sociala områdesnämnden öster
Eric Winbladh
070-202 95 34
eric.winbladh@jonkoping.se

 

Stadsbyggnadsnämnden
Leif Regnér
070-400 37 99
leif.regner@jonkoping.se

 

Tekniska nämnden
Elin Rydberg
070-616 55 69
elin.rydberg@jonkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Carina Sjögren
070-897 96 89
carina.sjogren@jonkoping.se

Valnämnden
Mikael Rydberg
070-626 99 67
mikael.rydberg@jonkoping.se


Äldrenämnden
Lynn Carlsson
076-893 25 05
lynn.carlsson@jonkoping.se

 

facebook Twitter Email