Handlingar till årsmötet

Här hittar du handlingarna till vårt årsmöte den 18 mars i Huskvarna Folkets Park.

Tema: ”Vad händer med demokratin och de mänskliga rättigheterna i Europa?”
Under kvällen kommer vi gästas av Thomas Hammarberg, en av de mest internationellt namnkunniga inom arbetet för mänskliga rättigheter. Han är bland annat EU:s särskilde rådgivare för mänskliga rättigheter i Georgien och FN-expert för mänskliga rättigheter i Transnistrien. Tidigare generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center, svensk ambassadör för mänskliga rättigheter samt generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige. Thomas har varit generalsekreterare för Amnesty International vilket ledde till att han fick mota Nobels Fredspris, å Amnesty Internationals vägnar.

Därutöver har vi sedvanliga årsmötesförhandlingar där vi bland annat behandlar motioner, verksamhetsberättelse och hanterar valärenden.

Datum: måndagen den 18 mars 2019 klockan 18:00
Plats: Huskvarna Folkets Park, Stationsgatan 24, Huskvarna

Fika serveras till självkostnadspris!

Varmt välkomna!

Representantskapet är Socialdemokraterna i Jönköpings kommuns högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att närvara vid representantskapets möten och har yttrande- och förslagsrätt, däremot är det endast ombuden som som har rösträtt.

Varje år utser våra föreningar sina ombud och är du intresserad av att sitta i Representantskapet ska du ta kontakt med din förening.

facebook Twitter Email