Höstens måndagsluncher

Måndagsluncher – Föredrag och samtal på politiska teman! Vi förenar lunch med föredrag och aktuella politiska teman och vi träffas varje måndag från den 23 september och fram till den 9 december.

Våra första fyra måndagsluncher:

Måndag den 23 september
Tema: Framåt tillsammans – viktiga beslut från SSU:s förbundskongress
Medverkan: Eskil Carlström, ombudsman SSU Jönköpings län

Måndag den 30 september
Tema: Budgetpropositionen – vad blir politiken?
Medverkan: Peter Persson, riksdagsledamot från Jönköping

Måndag den 7 oktober
Tema: Socialdemokratisk feminism – viktiga beslut från S-kvinnors förbundskongress
Medverkan: Marie Pantzar, ombud på kongressen från Jönköpings kvinnoklubb

Måndag den 14 oktober
Tema: Södra Munksjö-området – en helt ny stadsdel växer fram
Medverkan: Mona Forsberg, ansvarigt kommunalråd

Måndag 4 november

Tema: Valet i Portugal

Medverkande: Simon Johansson, ombudsman partidistriktet

Plats är alltid Restaurang Guvernören, Vallgatan 3 i Jönköping, luncherna pågår mellan 12:00-13:00 och var och en betalar för sin egen lunch.

Hjärtligt välkomna!

facebook Twitter Email