Jönköping kan bättre

Jönköpings kommun är en fantastisk kommun att bo i, under de senaste fyra åren har vi byggt över 1000 nya bostäder per år, satsat en miljard på äldreomsorgen och trettio miljoner på att alla barn ska klara språkkraven i skolan.

Men vi är långt ifrån nöjda, för vi vet att Jönköping kan bättre. Därför söker vi, den 11 september, ditt förtroende så att vi tillsammans kan ta tillvara på den potential som finns i Jönköpings kommun.

Våra tre prioriterade områden är:

  1. Barn och unga. Vi vet att nyckeln till ett gott liv ligger i att barn och unga har goda uppväxtvillkor. Därför vill vi göra riktade satsningar på barn och ungas liv. Skolan ska vara jämlik och alla barn ska ha möjlighet att få uppfylla sina mål och drömmar om framtiden. Utöver satsningar på skolan vill vi satsa på barn och ungas fritidsintressen. Vi vill därför satsa mer på kultur för unga, satsa på våra föreningar och starta en fritidsgård med fokus på gaming.
  2. Äldre. Det ska kännas bra och tryggt att bli äldre i vår kommun. Vi är övertygade om att du som är äldre i vår kommun ska ha möjlighet till en rik och aktiv ålderdom. Därför vill vi satsa mer på aktiviteter och mötesplatser för äldre i vår kommun. Det skapar glädje och motverkar den ensamhet som många kan känna. Ett av våra förslag är därför att satsa på ett aktivitetskort för äldre som ger tillgång till kultur och aktiviteter till ett billigare pris.
  3. Stadsbyggnad. Vi vill kunna välkomna fler till vår fantastiska kommun. Därför vill vi under de kommande åren lägga ett stort fokus på att öka byggandetakten ännu mer och bygga bort bostadsbristen. Vi vill värna om våra grönytor och rekreationsområden samtidigt som vi ser till att göra vår del i den gröna omställningen. Vi vill också, en gång för alla, ta tag i trafiksituationen som finns i vår kommun för att möjliggöra en enkel pendling in till vår kommun.

Vill du också vara med och kämpa för bättre uppväxtvillkor, en rikare ålderdom och att bygga ett Jönköping för alla? Tillsammans kan vi göra skillnad, bli medlem i partiet och var med oss och kämpa för valseger och en kommun som är den bästa möjliga. Bli medlem här: Bli medlem nu | Socialdemokraterna

facebook Twitter Email