Kom på rådslag!

Vill du vara med och diskutera samhällsbyggnadsfrågor- och utveckling?

Nu bjuder vi in till rådslag där vi diskuterar Jönköpings kommuns remisser kring Kommunalt bostadsförsörjningsprogram, Värdering av jordbruksmarken och Program för hållbar utveckling!

Med under kvällen är:
Mona Forsberg, ansvarigt kommunalråd
Niklas Sigvardsson, 1:e vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden
Lynn Carlsson, ordförande Tekniska nämnden
Rolf Wennerhag, 1:e vice ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Era synpunkter är värdefulla i det fortsatta arbetet!

Datum: tisdagen den 18 juni klockan 17:00 – 18:30
Plats: Socialdemokraternas expedition, Residensgatan 1, Jönköping

Varmt välkomna!

facebook Twitter Email