Kommentar angående LSS-utredningen

För oss socialdemokrater är alla människor rätt att leva ett gott liv grundläggande, men flera av förslagen i den idag presenterade LSS-utredningen har missat det målet, säger Elin Rydberg (S) ordförande i Socialnämnden i Jönköping.

Hon fortsätter vidare; Det är välkommet att utredaren föreslår en renodling av ansvaret för personlig assistans men för människors närhet till beslutsfattarna och möjligheten att utkräva ansvar hade det varit mer rimligt att hela ansvaret för personlig assistans förts över till kommunerna istället för till Försäkringskassan. Skillnader mellan kommunerna hade med ekonomiska bidrag från staten kunnat utjämnas.

Nu föreslås istället att endast ansvaret för barn och unga under 16 år tillfaller kommunerna. Hur detta stöd exakt ska se ut är svårt att utläsa. Men att staten ytterligare ska få minskade kostnader och kommunerna ökade med detta förslag är tydligt, vilket är anmärkningsvärt.

Det känns även märkligt att göra denna åldersuppdelning  det rimliga är att  alla i behov av stöd oavsett ålder ska kunna söka hjälp hos samma instans, sedan får behovsprövningen utvisa vilket stöd som passar den enskilda bäst.

I Sverige är kollektiv bestraffning inte tillåtet, trots det känns det som att frågor rörande LSS under några år har kommit att handla om att skärpa reglerna för alla.  Många individer är i stort behov av stöd och hjälp. För dem är stora negativa kvalitativa förändringar förödande.

Pressfoto: Anna Hållams

facebook Twitter Email