Expedition

Följande personer arbetar på Jönköpings arbetarekommuns expedition.

Camilla Ymer

Ombudsman

Mobil: 070-899 27 74
Mail: camilla.ymer@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email