Expedition

Följande personer arbetar på Jönköpings arbetarekommuns expedition.

Ann Bjurgren

Verksamhetsassistent

Ann har övergripande ansvar för administrationen. Du når henne på:

Telefon: 036-71 81 22
Mail: ann.bjurgren@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email