Kandidater Huskvarna Pastorat

 1. Charlie Heinpalu, 70, Hakarp
 2. Irene Folkevik, 71, Hakarp
 3. Magnus Rönnberg, 46, Hakarp
 4. Wilma Lagerqvist, 20, Huskvarna
 5. Lars-Anders Kjellberg, 63, Öxnehaga
 6. Annika Junehed, 69, Huskvarna
 7. Erik Vinblad, 73, Huskvarna
 8. Anna Gunnarsson, 37, Huskvarna
 9. Hans Larsson, 68, Huskvarna
 10. Rigmor Holmqvist Ödman, 79, Hakarp
 11. David Torsson, 46, Huskvarna
 12. Karin Lindh, 42, Huskvarna
 13. Lena Johnsson, 76, Huskvarna
 14. Dan Brandt, 56, Huskvarna
 15. Ingrid Forsberg, 71, Huskvarna
 16. Leif Hagberg, 64, Öxnehaga
 17. Inga-May Klasson, 74, Huskvarna
 18. Åsa Liborn, 65, Hakarp
 19. Bo Rothzén, 57, Huskvarna

(Fotografier publiceras i början av vecka 24)

facebook Twitter Email