Kandidater – Jönköpings församling

Vi socialdemokrater står upp för en öppen folkkyrka där alla får plats. Här nere kan du hitta alla våra kandidater.
1. Anders Bertling, 68
2. Junie Ek, 19
3. Lars Stråth, 76
4. Madeleine Wisberg, 47
5. Göran Lindberg, 67
6. Elisabeth Kangas, 53
7. Daniel Karlsson, 45

8. Maj-Liss Wibring Lewin, 71

9. Anders Lundqvist, 67
10. Helene Lundholm, 51
11. Roland Björn, 77
12. Anita Lindqvist, 76
13. Claudio Karlsson
14. Anette Höglund, 64

15. Jörgen Hall, 77

16. Johnny Hartwig, 42
17. Margareta Stråth

18. Gösta Lindqvist, 69

19. Birgitta Nilsson, 83

20. Tonny Karlsson, 62
21. Birgitta Andersson, 75

22. Evert Blom, 78

23. Rolf Wennerhag, 76

facebook Twitter Email