Vår kyrkopolitik

Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle grundat på demokrati och allas lika värde och rätt. Vår vilja att bygga det solidariska och jämlika samhället genomsyrar också vår kyrkopolitik.  

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans med Svenska kyrkan. Oavsett var du befinner dig i din tro eller vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. 

I evangeliet om Jesus betonas särskilt alla människors lika värde och samhällets plikt i att utöva solidaritet med svaga och utsatta människor. Svenska kyrkan är idag en aktiv del i civilsamhället och i det offentliga samtalet ser vi socialdemokrater ett värde i en kyrka som agerar i samhällspolitiska frågor utifrån den kristna grundsynen.

Att kyrkan idag har kvinnliga präster och att kyrkan är en plats där alla får viga sig, oavsett vem man är, eller vem man älskar, är en självklarhet för många av kyrkans medlemmar. Men i årets kyrkoval ställer flera grupper upp som motsätter sig såväl kvinnliga präster som vigsel av homosexuella par. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera detta! Vi kommer alltid att vara motståndare till alla de krafter som vill skapa en konservativ och sluten kyrka.  

Den 19 september är det val till Svenska kyrkan, där du som är medlem ges möjlighet att rösta för en öppen och solidarisk folkkyrka. Vi kan tillsammans bygga upp en kyrka att lita på, en kyrka som är aktiv i civilsamhället och som står upp mot  konservativa krafter . Du som medlem har en möjlighet att bestämma över hur kyrkan ska se ut – din röst kan göra skillnad! 

Läs mer om våra viktigaste frågor här:

facebook Twitter Email