En öppen folkkyrka för alla!

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Vi socialdemokrater vill arbeta för en kyrka som finns där för dig, oavsett hur mycket pengar du har eller var du befinner dig i din tro, så att Alla kyrkans medlemmar  kan delta i kyrkans verksamhet på lika villkor. Kyrkan ska vara öppen och finnas till för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.  

För att kunna bygga en öppen folkkyrka så vill vi socialdemokrater stärka kyrkans roll i civilsamhället, en viktig del i det arbetet är att värna om det stora ideella frivilligarbetet som präglar mycket av kyrkans verksamhet. Även barnens roll i kyrkan ska stärkas, alla barn ska kunna delta i kyrkans verksamhet på lika villkor! Därför är det en självklarhet för oss att utveckla och bredda kyrkans barn- och ungdomsverksamhet samt se till så att verksamheten är avgiftsfri. Det är bara på det viset som vi kan se till att Svenska kyrkan fortsätter att utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka där alla får plats. 

Vi vill därför:  

  • Att Svenska kyrkan fortsätter utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka
  •  Att kyrkan ska finnas för alla, och bli ännu bättre på att möta människor där de finns 
  • Att kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. 
facebook Twitter Email