Kulturen i kyrkan ska värnas!

I vår folkkyrka har kulturen en viktig roll. I vår kyrka ska verksamheten vara stor och rikta sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning. 

Med sin långa historia så har Svenska kyrkan ett extra stort ansvar att bevara, förvalta, förmedla och skydda vårt kulturarv. Till vårt kulturarv hör inte bara byggnader utan också konsten och musiken. För många människor är kultur ett sätt att utveckla sig, berika sitt liv och komma ifrån vardagens bestyr. I den folkkyrka som vi vill skapa så kommer kulturen att vara extra viktig för oss.  

För att kunna värna om kyrkans kultur så vill vi kämpa för att värna och stärka de ideella krafter som driver kyrkans kulturarbete. Utan alla ideella människor så hade vi inte kunnat erbjuda en kultur- och musikverksamhet, därför vill Socialdemokraterna se till att våra ideella krafter orkar och är kvar i kyrkan en längre tid. 

En folkkyrka ska också erbjuda en varierad verksamhet som sätter barn och unga i fokus. Barn och unga har, liksom vuxna, ett behov av att utöva kultur och kunna möta andra unga därför vill vi se till att Svenska kyrkan har en bra barn- och ungdomsverksamhet i hela kommunen. Denna verksamhet ska självklart vara avgiftsfri för att alla unga ska kunna vara med.  

Våra prioriterade frågor är: 

  • Att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas. 
  • Att Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla
  • Att Svenska kyrkan ger ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktik. 

facebook Twitter Email