Prioritera kyrkans miljöarbete!

Om vi vill ha en planet som är bebolig även i framtiden så krävs det att alla tar ansvar för miljön, detta gäller även Svenska kyrkan.  

Svenska kyrkan äger stora mängder skog och är, till ytan sett, Sveriges femte största skogsägare. Skogen utgör en viktig del i att omvandla koldioxid till syre. Dessutom bidrar skogen till Sveriges rika biologiska mångfald. Som Sveriges femte största skogsägare så vill vi att Svenska kyrkan tar ansvar för att bevara skogen och dess biologiska mångfald. 

Det kräver att Svenska kyrkans miljöarbete görs med stor kraft och målet med Svenska kyrkans miljöarbete måste vara att all verksamhet sker utan negativa avtryck på miljön eller klimatet.  

Om viljan finns så kan Svenska kyrkan gå före i miljöarbetet,  Socialdemokraterna vill vara den kraft som ser till att kyrkan tar sitt ansvar för att värna om vår planet och vår miljö. Svenska kyrkan ska gå före i den gröna omställningen. Det krävs handlingskraft och resurser, men det går, så länge viljan finns där.  

Våra prioriterade frågor är: 

  • Att Svenska kyrkan tar en aktiv del i diskussionen beträffande Agenda 2030 och gör sitt yttersta för att realisera målen i sin verksamhet. 
  • Att kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas med hänsyn taget till klimat och miljö. 
  • Att Svenska kyrkan fortsätter att satsa betydande resurser på det nationella arbetet med en klimatsmart kyrka och att alla nivåer deltar i omställningen, detta gäller inte minst skogsförvaltningen. 
facebook Twitter Email