Vi måste värna om kyrkans anställda!

Som socialdemokrat är det en självklarhet att alla som går till jobbet ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare med cirka 22 000 medarbetare i hela landet och alla dessa måste kunna känna sig trygga och må bra på arbetet.  

Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan tar ansvar och är ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling samt en god arbetsmiljö. Vi vill att alla anställda i församlingen ska må bra och trivas på jobbet.  

För att Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare så krävs det att kyrkan utvecklar sitt demokratiska ledarskap, vilket förutsätter att kyrkan prioriterar sitt jämställdhetsarbete och att de anställda görs delaktiga i besluten som tas på arbetsplatsen. 

Svenska kyrkans arbetsmiljöarbete måste också sträcka sig längre än att bara se till sina anställda.  Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan säkerställer att alla i deras entreprenadskedja omfattas av kollektivavtal. På så sätt bidrar Svenska kyrkan till att värna om den svenska modellen.  

Våra prioriterade frågor är:

  • Svenska kyrkan måste bli en bättre arbetsgivare. 
  • Svenska kyrkan måste stärka sitt arbete med arbetsmiljö, alla anställda ska vara trygga på jobbet. 
  • Svenska kyrkan måste säkerställa att alla som arbetar i kyrkan, även de som anställs på entreprenad, omfattas av kollektivavtal. 

facebook Twitter Email