Listprocess kommunfullmäktige

På den här sidan samlar vi information om hur du nominerar till kommunfullmäktigelistorna. Valberedningen består av samarbetskommittén, som bereder listorna inför representantskapet som sedan fastställer. Vill du veta mer om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag, kan du läsa det här: Bli förtroendevald

Nedan kan du se hur hela processen och följa tidsplanen för densamma:

1 juni, 2018

S-föreningarna inleder sina nomineringsprocesser och medlemmar kan anmäla sitt intresse.

Read more

8 oktober, 2018

Sista dag att inkomma med nomineringar till nämnder och styrelser

Read more

22 oktober, 2018

Samarbetskommittén (vår valberedning) träffas och bereder ett förslag till Representantskapet.

Read more

19 november, 2018

Representantskapet fastställer våra nomineringar till styrelser och nämnder

Read more

20 december, 2018

Kommunfullmäktige fastställer partiernas inkomna nomineringar till nämnder och styrelse

Read more

Nomineringar ska skickas till arbetarekommunen via Questback-formuläret, mail eller brev:
Questback-formulär
jonkoping@socialdemokraterna.se
Residensgatan 1, 553 16 Jönköping.
Obs! Märk med nominering kommunfullmäktige

facebook Twitter Email