Välkommen till årsmötet i Jönköpings Arbetarekommun

Lördag 26 mars 2022, klockan 09:00 – 16:00 anordnas Arbetarekommunens årsmöte i Huskvarna Folkets Park. Alla ombud och ersättare får sina handlingar i början av vecka 11 (handlingarna gick ut från expeditionen postledes den 10 mars). Se viktig information nedan. Frågor kring årsmötet hänvisas först och främst till din föreningsordförande. Ombud med förhinder kontaktar sin…

Läs mer

Vi samlar in pengar till de ukrainska flyktingarna i Moldavien

I många år har Socialdemokraterna i Jönköping haft ett utbyte med en systerorganisation i Moldavien, ett land som är ett av Europas fattigaste länder. Den ryska invasionen i Ukraina har drivit många människor på flykt från sina hem. Många tar sig in i Moldavien för att undfly kriget. Genom vår systerorganisation i Moldavien vill vi…

Läs mer

Replik i JönköpingsPosten 220222

I dagens JP (22/02) är, bland annat, Mona Forsberg och Niklas Sigvardsson (S) ute och replikerar på Sverigedemokraternas debattartikel kring jordbruksmarken i Jönköpings Kommun.

”Beslutet handlar om att anta ett planprogram för Målö och Målö ängar som utgör underlag för framtida detaljplaner. Beslutet möjliggör 300-500 bostäder, som är mycket viktigt för vår bostadsförsörjning – samt en helt ny skola F-6. Det möjliggör dessutom 130 hektar yta för verksamheter och industri.” ”Koalitionens och stadsbyggnadsnämndens ambition är att den brukningsvärda jordbruksmark…

Läs mer

Medlemsutbildning steg 1

Nu kör vi igång med en ny runda av den mycket uppskattade ”medlemsutbildning steg 1”. 17 februari sker den första av fem träffar. Läs mer här: Medlemsutbildning steg 1 – Socialdemokraterna i Jönköpings kommun (socialdemokraternajonkoping.se)

Läs mer

Näringsministern på digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr

Under måndagen gjorde näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ett digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr och dess inverkan på lokalområdet med bland annat kommunalrådet Mona Forsberg och Lynn Carlsson (S).

Frågan om gruvbrytning i Norra Kärr har under inledningen av 2022 hamnat i ljuset igen efter att näringslivsminister Karl-Petter Thorwaldsson gått ut och talat gott om möjligheten att öppna fler gruvor i Sverige. Med anledning av uttalandena bjöds Thorwaldsson in till ett digitalt samtal kring gruvbrytning i Norra Kärr av kommunalrådet i Jönköping, Mona Forsberg…

Läs mer

Representantskapet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Den 24 januari sammanträdde Jönköpings Arbetarekommuns representantskap. Ombuden på representantskapet hade flera frågor att ta ställning i, bland annat fyllnadsval av kommunalråd efter Ilan De Basso.

Representantskapet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Andreas Persson till att bli nytt kommunalråd i Jönköpings kommun efter Ilan De Basso. Persson träder formellt in som kommunalråd efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari. Dessutom beslutade representantskapet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Mona Forsberg, idag kommunalråd i Jönköpings kommun, och…

Läs mer

Mona Forsberg och Andreas Persson föreslås toppa Socialdemokraternas valsedlar i valet 2022

PRESSMEDDELANDE: Samarbetskommittén för Socialdemokraterna i Jönköpings kommun har under söndagen lämnat sitt förslag på vem som ska fylla uppdraget som kommunalråd efter Ilan De Basso samt vilka två namn de ser som toppkandidater i valet 2022. Mona Forsberg föreslås toppa Socialdemokraternas kommunfullmäktigelistor i valet 2022 som förstanamn. Som andranamn föreslås Andreas Persson, som även föreslås bli nytt kommunalråd efter Ilan De Basso inom kort.

Under söndagseftermiddagen sammanträdde Samarbetskommittén i Jönköpings Arbetarekommun, samarbetskommittén består av partiets lokala styrelse samt alla föreningsordförande och fungerar som Socialdemokraternas valberedning inför det kommunala valet. På mötet behandlades frågan om vilka två namn som ska ses som kommunalrådskandidater och toppa kommunfullmäktigelistorna i valet 2022. Dessutom behandlades frågan kring vem som ska bli nytt kommunalråd i…

Läs mer

Anna Carlsson: ”Det jämlika och fria samhället har sin grund i skolan”

Nu är kongressen igång! Vi frågade Anna Carlsson, ett av våra ombud på partikongressen, vad hon vill driva på kongressen.

Hej Anna! Idag startar kongressen, vilken fråga driver du hårdast i talarstolen? För mig är skolan och alla elevers rätt till att klara av sin skolgång som är min politiska drivkraft. På årets kongress är det bland annat kommuners vetorätt vid friskoleetableringar, förbud mot vinstdrivna och konfessionella friskolor, att höja pojkars resultat i skolan och…

Läs mer

Svar till Jönköpings-Posten ledarsida 211102

S-kvinnor skriver ett svar till Jönköpings-Postens ledare som berörde S-kvinnor i Jönköpings motion till partikongressen:

Jo, Csaba Bene Perlenberg vi S-kvinnor i Jönköping och många fler med oss anser att Sverige i högsta grad behöver en fredsmyndighet. S-kvinnor har en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Det är en viktig del av vårt politiska program och grunden för att hantera dagens oroväckande utveckling i världen. S-kvinnor oroas över att…

Läs mer

Kongressombuden är redo för kongress

Den 3-7 november anordnas Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Från Jönköpings arbetarekommun åker fem kongressombud som på en pressträff idag (2 november) presenterade sina ambitionen för den kommande kongressen.

Frågan om Norra Kärr är viktig Ett av ombuden, Lynn Carlsson, åker till kongressen med övergripande ansvar för miljö- och klimatfrågorna. För henne är frågan om Vätterns bevarande som färsk källa till vatten en av de viktigaste frågorna på kongressen. Att hindra gruvan i Norra Kärr ett viktigt steg i arbetet att ta hand om…

Läs mer
facebook Twitter Email