Tack för ett fantastiskt första majfirande!

I söndags kunde vi äntligen fira första maj tillsammans på våra gator och torg efter två års uppehåll. Tack till alla som deltog på firandena i vår kommun. Tillsammans gjorde vi det till det bäst möjliga firandet. I Jönköping gick 200 personer i tåget och drygt 400 personer deltog på det efterföljande torgmötet. Talade gjorde:…

Läs mer

Andreas Persson om Anderssons besked: Ger oss nya förutsättningar för att bekämpa gängkriminaliteten

Under torsdagseftermiddagen höll Sveriges statsminister en pressträff på vilken Magdalena Andersson presenterade nya åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten i Sverige. Ett stort fokus lades på åtgärder som ska hindra nyrekryteringen till de kriminella gängen där regeringen presenterade många möjliga åtgärder som nu ska utredas. Ett av förslagen som nu ska utredas är ”Ungdomskriminalitetsnämnder”, nämnderna är…

Läs mer

Fira första maj i Jönköping

Den 1 maj firar vi arbetarrörelsens dag på tre ställen i vår kommun. Läs mer om firandena här:

Fira första maj i Jönköpings kommun! – Socialdemokraterna i Jönköpings kommun (socialdemokraternajonkoping.se) Första majfirandet arrangeras av Socialdemokraterna i Jönköping, ABF Jönköpings län, LO-distriktet Småland-Blekinge och alla våra sidoföreningar. Vi ses på första maj!

Läs mer

Nu är det klart: detta är Socialdemokraternas 100 kandidater till kommunfullmäktige

Vid Socialdemokraternas årsmöte i lördags, som ägde rum i Huskvarna Folkets Park, fattade de socialdemokratiska ombuden beslut om vilka som ska representera Socialdemokraterna i kommunvalet i Jönköping.  Trots att kommunfullmäktige under 2021 fattade beslut om att övergå från tre valkretsar till en valkrets i kommunfullmäktigevalet så går Socialdemokraterna i Jönköping till val med tre kommunfullmäktigelistor…

Läs mer

Välkommen till årsmötet i Jönköpings Arbetarekommun

Lördag 26 mars 2022, klockan 09:00 – 16:00 anordnas Arbetarekommunens årsmöte i Huskvarna Folkets Park. Alla ombud och ersättare får sina handlingar i början av vecka 11 (handlingarna gick ut från expeditionen postledes den 10 mars). Se viktig information nedan. Frågor kring årsmötet hänvisas först och främst till din föreningsordförande. Ombud med förhinder kontaktar sin…

Läs mer

Vi samlar in pengar till de ukrainska flyktingarna i Moldavien

I många år har Socialdemokraterna i Jönköping haft ett utbyte med en systerorganisation i Moldavien, ett land som är ett av Europas fattigaste länder. Den ryska invasionen i Ukraina har drivit många människor på flykt från sina hem. Många tar sig in i Moldavien för att undfly kriget. Genom vår systerorganisation i Moldavien vill vi…

Läs mer

Replik i JönköpingsPosten 220222

I dagens JP (22/02) är, bland annat, Mona Forsberg och Niklas Sigvardsson (S) ute och replikerar på Sverigedemokraternas debattartikel kring jordbruksmarken i Jönköpings Kommun.

”Beslutet handlar om att anta ett planprogram för Målö och Målö ängar som utgör underlag för framtida detaljplaner. Beslutet möjliggör 300-500 bostäder, som är mycket viktigt för vår bostadsförsörjning – samt en helt ny skola F-6. Det möjliggör dessutom 130 hektar yta för verksamheter och industri.” ”Koalitionens och stadsbyggnadsnämndens ambition är att den brukningsvärda jordbruksmark…

Läs mer

Medlemsutbildning steg 1

Nu kör vi igång med en ny runda av den mycket uppskattade ”medlemsutbildning steg 1”. 17 februari sker den första av fem träffar. Läs mer här: Medlemsutbildning steg 1 – Socialdemokraterna i Jönköpings kommun (socialdemokraternajonkoping.se)

Läs mer

Näringsministern på digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr

Under måndagen gjorde näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ett digitalt besök i Jönköping för att diskutera gruvbrytningen i Norra Kärr och dess inverkan på lokalområdet med bland annat kommunalrådet Mona Forsberg och Lynn Carlsson (S).

Frågan om gruvbrytning i Norra Kärr har under inledningen av 2022 hamnat i ljuset igen efter att näringslivsminister Karl-Petter Thorwaldsson gått ut och talat gott om möjligheten att öppna fler gruvor i Sverige. Med anledning av uttalandena bjöds Thorwaldsson in till ett digitalt samtal kring gruvbrytning i Norra Kärr av kommunalrådet i Jönköping, Mona Forsberg…

Läs mer

Representantskapet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Den 24 januari sammanträdde Jönköpings Arbetarekommuns representantskap. Ombuden på representantskapet hade flera frågor att ta ställning i, bland annat fyllnadsval av kommunalråd efter Ilan De Basso.

Representantskapet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Andreas Persson till att bli nytt kommunalråd i Jönköpings kommun efter Ilan De Basso. Persson träder formellt in som kommunalråd efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari. Dessutom beslutade representantskapet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Mona Forsberg, idag kommunalråd i Jönköpings kommun, och…

Läs mer
facebook Twitter Email