Partikongress 2019

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress hålls fredag 22 mars – söndag 24 mars 2019, på Conventum i Örebro.

När partiet samlas till den 40:e ordinarie partikongressen har det gått ett halvår sen de allmänna valen i september 2018, och det återstår två månader till valet till Europaparlamentet. Kongressen blir en viktig samling, där vi som organisation får möjlighet att komma samman efter ett valår, och ladda om inför ytterligare en valrörelse.

En kongress som genomförs året efter allmänna val, dvs 2019, ska – enligt stadgan – vara av ett mindre format sett till innehåll och omfattning. Det innebär att kongressen genomförs under en helg, och får ett tematiskt upplägg – där partistyrelsen beslutar om vilka delar som ska avhandlas under kongressen. Stadgan anger också att kongressen ska välja en valberedning för fyra år samt ett granskningsutskott. Eventuella fyllnadsval, till de organ som tillsätts av partikongress som hålls året innan allmänna val, tas också upp.

Kongressen kommer att behandla politiska och organisatoriska program, som partistyrelsen föreslår. Dessa kommer att skickas ut på remiss till partiorganisationen under hösten 2018, efter de allmänna valen. Det innebär att partistyrelsen valt att inte arbeta med allmän motionsrätt till denna kongress. En särskild ordning för remissförfarandet kommer presenteras i samband med att förslagen till programtexter antas av partistyrelsen.

Samtliga kongresshandlingar ska vara partidistrikten, arbetarekommunerna och kongressombuden tillhanda senast den 8 februari 2019.

Valkretsar – indelning
Distriktsstyrelsen beslutade den 17 augusti 2018 att kongress – ombudsvalet görs enligt samma modell som inför kongressen 2016.
Det vill säga med tre valkretsar, – Norr, – Öster och Sydväst.

Fastställd indelning av valkretsar inför partikongressen 2019:

Valkrets 1 – Norr. 1127 medlemmar 5 mandat
Omfattar medlemmarna i Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner

Valkrets 2 – Öster. 877 medlemmar 4 mandat
Omfattar medlemmarna i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetarekommuner

Valkrets 3 – Sydväst. 810 medlemmar 4 mandat
Omfattar medlemmarna i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo arbetarekommuner

13 ombud – 2814 medlemmar totalt – 216 medlemmar/mandat

Nomineringar av ombud
Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Nomineringar av kandidater ska vara oss tillhanda senast den 4 oktober och skickas till jonkoping@socialdemokraterna.se.

Val av ombud
Val av ombud till kongressen ska ske genom sluten omröstning och valet ska pågå under minst två dagar. Valet får påbörjas tidigast den 19 oktober 2018 och ska vara avslutat den 21 december 2018.

facebook Twitter Email