Replik i JönköpingsPosten 220222

I dagens JP (22/02) är, bland annat, Mona Forsberg och Niklas Sigvardsson (S) ute och replikerar på Sverigedemokraternas debattartikel kring jordbruksmarken i Jönköpings Kommun.

”Beslutet handlar om att anta ett planprogram för Målö och Målö ängar som utgör underlag för framtida detaljplaner. Beslutet möjliggör 300-500 bostäder, som är mycket viktigt för vår bostadsförsörjning – samt en helt ny skola F-6. Det möjliggör dessutom 130 hektar yta för verksamheter och industri.”

”Koalitionens och stadsbyggnadsnämndens ambition är att den brukningsvärda jordbruksmark som tas i anspråk inom planprogramområdet ska kompenseras i sin helhet…”

Från koalitionens debattartikel i JP

Artikeln i sin helhet hittar du här: Visst tar vi ansvar för jordbruksmark – handlar om helheten – Jönköpings-Posten (jp.se)

facebook Twitter Email