Representantskapet beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Den 24 januari sammanträdde Jönköpings Arbetarekommuns representantskap. Ombuden på representantskapet hade flera frågor att ta ställning i, bland annat fyllnadsval av kommunalråd efter Ilan De Basso.

Representantskapet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Andreas Persson till att bli nytt kommunalråd i Jönköpings kommun efter Ilan De Basso. Persson träder formellt in som kommunalråd efter kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari.

Dessutom beslutade representantskapet enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Mona Forsberg, idag kommunalråd i Jönköpings kommun, och Andreas Persson till partiets toppnamn på kommunfullmäktigelistorna i höst.

Till mötet hade samarbetskommittén även föreslagit vilka medlemmar som ska representera Arbetarekommunen på distriktsårskonferensen i vår, Representantskapet beslutade att fastställa förslaget. Följande personer utsågs representera Arbetarekommunen på distriktsårskonferensen:

Niklas Sigvardsson, Bankeryds s-förening
Maria Hörnsten, Jönköpings s-kvinnor
Lars Stråth, June s-förening
Ingrid Johansson, Rosenlund/Ekhagen s-förening
Mikael Rydberg, Huskvarna s-förening
Greger Johansson, Gräshagen s-förening
Berit Gustafsson, Öxnehaga s-förening
Magnus Johansson, Ljungarum s-förening
Sofie Tegvall, Råslätt s-förening
Krister Hansson-Dahl, Barnarp s-förening
Carina Sjögren, Hovslätt s-förening
Håkan Sandgren, Lekeryd s-förening
Lollo Olesen, Bymarken/Dalvik s-förening
Thomas Bolin, June s-förening
Marianne Johansson, Huskvarna s-förening
Daniel Karlsson, Rosenlund/Ekhagen s-förening
Karin Widerberg, Jönköpings s-kvinnor
Roger Antonijev, Bankeryd s-förening
Karin Lindh, Huskvarna s-förening
Anders Berthling, June s-förening

facebook Twitter Email