Fler sommargågator – ett attraktivare Jönköping

Vi Socialdemokrater gick till val på att utveckla Jönköpings kommuns gatuliv och gemensamma ytor. Ett av våra vallöften var att utveckla sommargågator i Jönköpings centrum, ett vallöfte som vi nu uppfyller.

Sommargågator i Jönköping – en lyckad satsning

Sommargågator är inget nytt fenomen i Jönköping, förra året anlades en sommargågata på Trädgårdsgatan. Då den satsningen visade sig vara en succé så kommer vi i år att utöka satsningen på sommargågatorna. I år anläggs en ny sommargågata som en förlängning av Östra storgatan, detta görs för att flytta centrum närmare Kristine Kyrka.

En plats för människor

Målet med sommargågatorna är att skapa en attraktiv stadskärna med sociala ytorna i centrum. Längst med gatan ges möjlighet till lek, rörelse och en möjlighet för våra näringsidkare att använda sommargågatan som uteservering. En viktig satsning i coronatider, utnyttja våra gator för take away och liknande.

Jönköping ska vara en levande stad

De nya sommargågatorna i Jönköping är en del i en satsning på att skapa en attraktiv stadskärna, ett uttalat vallöfte från Socialdemokraterna:

– Vår vision för Jönköpings centrum är att det ska vara en plats fylld av liv och rörelse. Satsningen på fler sommargågator är en satsning på att skapa en levande stadskärna i Jönköping. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett attraktivare centrum, säger Niklas Sigvardsson (S)

facebook Twitter Email