Svar till Jönköpings-Posten ledarsida 211102

S-kvinnor skriver ett svar till Jönköpings-Postens ledare som berörde S-kvinnor i Jönköpings motion till partikongressen:

Jo, Csaba Bene Perlenberg vi S-kvinnor i Jönköping och många fler med oss anser att Sverige i högsta grad behöver en fredsmyndighet.

S-kvinnor har en lång tradition av internationellt freds- och solidaritetsarbete. Det är en viktig del av vårt politiska program och grunden för att hantera dagens oroväckande utveckling i världen.

S-kvinnor oroas över att det runt om i världen pågår en militär upprustning, att allt fler terrordåd sker, att de högerextrema rörelserna växer och att kvinnors rättigheter urholkas. Många människor delar vår oro.

Runt om i världen pågår vapenskrammel men vi tror att enbart militär upprustning kommer lösa utmaningarna för vår försvars- och utrikespolitik så är vi illa ute. Det måste också handla om att investera i freden. Där har S-kvinnor en viktig roll att spela. Det har vi gjort historiskt och det ska vi fortsätta med.

S-kvinnor anser att Sveriges internationella insatser i första hand ska vara fredsfrämjande och fredsbevarande under FN-flagg. Sverige ska själv sätta ramarna för internationella samarbeten och förbli militärt alliansfritt. Det har tjänat Sverige väl eftersom det har bidragit till stabilitet i vår del av världen. I de allianssamarbeten där vi ingår ska vi verka för fred och nedrustning. I S-kvinnors program som togs på vår förbundskongress så sent som för ett par veckor sedan står det också tydligt att svensk vapenexport eller export av krigsmateriel behöver upphöra helt men som ett första steg måste det garanteras att det inte sker till länder som deltar i, eller riskerar att hamna i, väpnad konflikt. Inte heller till länder som kränker de mänskliga rättigheterna.

En feministisk fredspolitik kräver ett helhetsgrepp. Vi arbetar för att stoppa den patriarkala krigskulturen, återuppbygga säkra fungerande rättsstater, minska fattigdomen och uppfylla grundläggande krav som hälsa, sjukvård, skola och utbildning. Detta är avgörande för kvinnors framtid. Visa oss den kvinna som önskar krig.

Slutligen gällande din uppmaning att lyssna på vår försvarsminister Peter Hultqvist så kan vi berätta för dig att S-kvinnor har en god dialog med hela partiet och av stark tradition har vi under många år bidragit med enormt många framgångsrika reformer. Det tänker vi fortsätta med och över tid hoppas vi även nå ett samhälle fritt från våld. Fred och feminism är våra ledord och det kommer de alltid att vara!

Maria Hörnsten
Ordförande S-kvinnor Jönköpings kommun

Diana Laitinen Carlsson
riksdagsledamot, ordförande i S-kvinnor Jönköpings län, samt ersättare i S-kvinnors förbundsstyrelse

facebook Twitter Email