Vår politik

Socialdemokratisk politik är att bygga ett samhälle på solidaritetens, frihetens och rättvisans grund. När dessa värderingar präglar vårt samhälle är de en förutsättning, inte ett hinder, för alla människors individuella frihet och självbestämmande.

Du kan läsa hela vårt förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2018-2020 med budget för 2018 här: Välfärd att lita på – en trygg kommun för alla!

Vårt kommunpolitiska program för 2015-2018 kan du läsa här: Jönköping – en kommun som håller ihop!

Är du intresserad av vad vi tycker i olika sakfrågor? Via den här länken kommer du till vår politik från A till Ö.

Politiska riktlinjer antagna på partikongressen 2017 hittar du här: Trygghet i en ny tid – politiska riktlinjer

facebook Twitter Email