Kommunfullmäktige

Här kan du ta del av vårt politiska arbete i kommunfullmäktige.

Våra förtroendevalda

Valda ledamöter och ersättare

Motioner

2017-06-21 Värna barnens trygghet vid Järsnäs förskola

2017-06-01 Fler barnskötare i förskolan

2017-06-01 Hållbart arbetsliv

2017-06-01 Friaredalen – en oas i staden

Interpellationer

 

Frågor

2017-06-21 Kan boende i Gränna och Visingsö förvänta sig några förbättrande åtgärder i hamnarna

2017-06-01 Hur länge ska barnen på Råslätt behöva vänta?

 

Gruppledare: Hans-Lennart Stenqvist, 070-387 34 40

facebook Twitter Email