Utskott

Styrelsen har fått i uppdrag av medlemmarna att utveckla verksamheten i partiet. För att fler ska kunna vara med och påverka arbetet har vi fyra utskott. Vill du engagera dig i något av utskotten kan du ta kontakt med respektive sammankallande!

Studier:
Planerar och arrangerar våra studier och bildningsaktiviteter.
Sammankallande: Annika Nordin – studieorganisatör

Stöttepelarna:
Driver opinion, arrangerar seminarier och aktiviteter riktade mot pensionärer.
Sammankallande: Greger Johansson

Internationellt:
Ansvariga för våra internationella projekt, arrangerar studiecirklar och föreläsningar.
Sammankallande: Pelle Nordin – internationell ledare

Fackliga frågor:
Politiskt påverkansarbete, stärka förtroendevalda samt organisatorisk samordning.
Sammankallande: Edvin Jusufspahic – facklig ledare

Bild från vår studieresa – en aktivitet samordnad tillsammans med internationella utskottet

facebook Twitter Email