Vi samlar in pengar till de ukrainska flyktingarna i Moldavien

I många år har Socialdemokraterna i Jönköping haft ett utbyte med en systerorganisation i Moldavien, ett land som är ett av Europas fattigaste länder.

Den ryska invasionen i Ukraina har drivit många människor på flykt från sina hem. Många tar sig in i Moldavien för att undfly kriget.

Genom vår systerorganisation i Moldavien vill vi hjälpa och bidra till att de ukrainska flyktingarna kan erbjudas en trygg plats. Vi har därför startat en insamling där du kan bidra till att hjälpa de ukrainska människorna på flykt. Alla insamlade medel går direkt till att hjälpa flyktingarna i Moldavien.

facebook Twitter Email