Alliansens besparingar slår hårt mot landsbygden

Alliansen har gett alla förvaltningar i Jönköpings kommun i uppdrag att göra en konsekvensanalys gällande en besparing på en respektive två procent av kostnaderna.
I Kultur- och fritidsnämndens förslag ligger en nerläggning av biblioteket i Tenhult som besparing. Vi socialdemokrater säger nej till nedläggning av Tenhults bibliotek.

Det skapas möten över gränserna, en av de viktigaste krafterna för att stimulera barns läsande utanför skoltid, demokrati och kultur skapas genom biblioteken – ett offentligt rum, utan kommersiellt intresse. Därför måste de bevaras!

Samtidigt slår Alliansens besparingar hårt mot landsbygden och mot Tenhultsborna. Vi tycker det är självklart att alla orter och bostadsområden i Jönköpings kommun behöver samhällsfunktioner för att fortsätta utvecklas. Därför tar vi strid mot Alliansens besparingspolitik.

facebook Twitter Email