Andreas Persson om Anderssons besked: Ger oss nya förutsättningar för att bekämpa gängkriminaliteten

Under torsdagen kommenterade Magdalena Andersson de upplopp som drabbade Sverige under påskhelgen och presenterade nya förslag för att bekämpa kriminalitet och segregation. Beskedet om de nya åtgärderna mottogs med positivitet från lokala företrädare i Jönköping.

Under torsdagseftermiddagen höll Sveriges statsminister en pressträff på vilken Magdalena Andersson presenterade nya åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten i Sverige. Ett stort fokus lades på åtgärder som ska hindra nyrekryteringen till de kriminella gängen där regeringen presenterade många möjliga åtgärder som nu ska utredas. Ett av förslagen som nu ska utredas är ”Ungdomskriminalitetsnämnder”, nämnderna är sammansatta av personer från socialtjänst och polis som ska snabba på vård- och behandlingsplaner för barn och unga.

– För att ska vi lyckas trycka tillbaka våldet är det avgörande att vi förmår förhindra att barn och unga män dras in i kriminalitet och gängen som förpestar och förstör vårt samhälle, säger Magdalena Andersson

Ett område som särskilt pekades ut är socialtjänstens roll i att stötta föräldrar och ungdomar i att inte rekryteras till kriminalitet. Därför meddelade statsministern att regeringen tillsätter en utredning som får i ansvar att bland annat kolla över möjligheten att tvinga föräldrar att ta emot hjälp från socialtjänsten och om socialtjänsten ska få fler verktyg att erbjuda ungdomar en väg ur kriminalitet genom stödåtgärder. Andreas Persson, kommunalråd i Jönköpings kommun med ansvar för socialtjänsten, reagerar positivt på dagens besked.

– Att Socialtjänsten och socialnämnderna ska få utökade befogenheter är efterlängtat och dagens utredningsdirektiv är ett mycket bra steg på vägen. Om vår socialtjänst skulle få större möjligheter att ge familjer och unga hjälp och stöd så skulle det ge oss helt nya förutsättningar för att bekämpa gängkriminaliteten, och skapa möjligheter för barn och unga att få en bättre framtid säger Andreas Persson (S)

 Utöver att utredaren får i uppdrag at kolla på hur socialtjänsten kan få utökade befogenheter, så pekade Andersson ut en annan åtgärd som ska underlätta för samhället att hitta unga som är på väg in i kriminalitet. Vid pressträffen presenterade statsministern att regeringen tillsätter ytterligare en utredning som ska kartlägga behovet av och lämna förslag på förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter och vissa andra aktörer.

– Om vi kan samla samhällets resurser och utöka informationsutbytet mellan skola, polis och socialtjänst så skulle det vara ett fantastiskt hjälpmedel för oss att hitta unga som är på väg in i gängkriminalitet. För att kunna bekämpa gängen måste nyrekryteringen till dessa stoppas. Här ska samhället stå samlat och starkt, därför är dagens besked ett mycket viktigt steg i rätt riktning, säger Andreas Persson.

Regeringens åtgärder finns att läsa i sin helhet här: Pressträff med statsministern 28 april 2022 – Regeringen.se

facebook Twitter Email