Anna Carlsson: ”Det jämlika och fria samhället har sin grund i skolan”

Nu är kongressen igång! Vi frågade Anna Carlsson, ett av våra ombud på partikongressen, vad hon vill driva på kongressen.

Hej Anna! Idag startar kongressen, vilken fråga driver du hårdast i talarstolen?

För mig är skolan och alla elevers rätt till att klara av sin skolgång som är min politiska drivkraft. På årets kongress är det bland annat kommuners vetorätt vid friskoleetableringar, förbud mot vinstdrivna och konfessionella friskolor, att höja pojkars resultat i skolan och att se till att våra elever har en bra socioekonomisk mix på skolorna som är viktiga frågor. En lyckad skolgång fungerar som en stark motkraft till radikalisering, missbruk och kriminalitet, därför är det viktigt att vi jobbar för att öka pojkars måluppfyllelse i skolan, idag ligger de efter flickorna, vilket vi givetvis inte kan acceptera i ett samhälle som skall präglas av jämställdhet.

Det jämlika och fria samhället har sin grund i skolan och vi måste bli än bättre på att ge alla elever rätt till en bra skolgång, säger Anna Carlsson.

facebook Twitter Email