Kommunfullmäktige fastställer partiernas inkomna nomineringar till nämnder och styrelse

facebook Twitter Email