Anställ fler barnskötare i Jönköpings kommun!

Motion till Jönköpings kommunfullmäktige 2017-06-01

Anställning av barnskötare i Jönköpings kommun

Jönköpings kommun står inför en stor utmaning, då det varit stor brist på utbildad personal på de flesta förskolor i kommunen och så även i en stor del av andra kommuner i landet.

När det nu planeras att byggas ett stort antal nya förskolor i Jönköpings kommun, så kommer troligtvis problemet att kvarstå och kanske till och med öka.

Det finns ett stort antal utbildade barnskötare som skulle vara mycket lämpade att vara en del i barngrupperna på förskolorna och som också skulle kunna avlasta förskollärare med vissa arbetsuppgifter som de utför i dagsläget.

Barn behöver inta bara pedagogik utan också omsorg och där har barnskötarna sin kompetens.

Många barnskötare har arbetat i många år och är mycket kompetenta och det ger dessutom en trygghet för barnen att alltid se samma ansikten i arbetslaget.

Barn och utbildningsnämnden har uttalat som sin mening att främst anställa förskollärare till våra förskolor, vi anser att också utbildade barnskötare behövs i verksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att utbildade barnskötare tillsvidareanställs på förskolorna i Jönköpings kommun.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Hans-Lennart Stenqvist

Magnus Johansson

facebook Twitter Email