Äntligen Vårdcentrum på Råslätt

Regionråd Marcus Eskdahl (S) och kommunalråd Mona Forsberg (S) gläds åt att Råslätts Vårdcentrum äntligen ska börja byggas. Socialdemokraterna har drivit den här frågan sedan valrörelsen 2010. Vårdcentrumet ska samla vårdcentral, folktandvård och familjecentral i gemensamma lokaler.

Beslutet om byggnation av Råslätts Vårdcentrum är taget av regionstyrelsens arbetsutskott, vilket i praktiken innebär att samma beslut kommer att fattas av regionstyrelsen och sedan regionfullmäktige. Regionråd Marcus Eskdahl (S), som sitter i opposition, är glad för att även alliansledningen i regionen har sett behovet och för att beslutet nu äntligen är taget.

   – Den här frågan har vi Socialdemokrater drivit sedan valrörelsen 2010. Råslättsborna förtjänar ett nytt vårdcentrum. Det blir ett lyft för Råslätt och mer rättvist eftersom alla har rätt till en nära och jämlik vård. Vi har sett ett stort behov av att rusta upp och det bästa alternativet har varit att bygga nytt och smart istället för att fortsätta renovera, säger Marcus Eskdahl.

Det nya vårdcentrumet samlar vårdcentral, folktandvård och familjecentral på markplan. Lokalerna byggs på så sätt att det kommer att vara möjligt att öppna upp delar för exempelvis kvällsmottagning. Likaså kommer fastigheten att vara förberedd för expansion, det kommer vid behov gå att kunna bygga på ett till våningsplan.

   – Det är väldigt glädjande att vi nu får ett nytt vårdcentrum. Personalen förtjänar bra och funktionella lokaler. Samtidigt tillkommer nya lägenheter både i den gamla lokalen men också bostadsrätter vid den nya vårdcentralen, vilket också behövs, säger Mona Forsberg, ledamot i FS-nämnden, samt kommunalråd i Jönköpings kommun.

   – Råslättsborna har fått gå till 30 år gamla lokaler som inte är anpassade efter dagens behov. De olika avdelningarna ligger idag på olika våningsplan. Det finns problem både med säkerhet och med ventilation. Nu kommer vi samla allt under ett och samma tak för att bättre kunna möta patienterna, besökarna och personalens behov, säger Marcus Eskdahl.

facebook Twitter Email