Barnskötare välkomnar vårt förslag

Barnskötare och förskollärare kompletterar varandra!

Vi tycker det är viktigt att använda samhällets resurser på bästa sätt. Det råder personalbrist i en rad olika verksamheter i kommunen, samtidigt som det finns utbildade barnskötare utan fasta anställningar. Jönköpings kommun ska både vara en attraktiv arbetsgivare och försäkra kommuninvånare en god offentlig service. Det gör vi genom att säkerställa goda arbetsvillkor och att alla yrkesgrupper tas tillvara på.

 

Motionen i sin helhet kan du läsa här: Fler barnskötare i förskolan

Artikeln om att Barnskötare välkomnar förslaget hittar du här: Barnskötare välkomnar S-förslag

Artikeln om vårt förslag hittar du här: Lösningen på personalbristen inom förskolan är att släppa på kraven om utbildningsnivå

Fackförbundet Kommunal driver också frågan: Nu anställs fler Barnskötare i Falköping

facebook Twitter Email