Brantingmedaljen tilldelas Elsa Carlsson – för 70 år i partiets tjänst

Elsa och hennes man Arne bodde i Osby, Skåne och campade gärna i Jönköping. De tyckte att det var så trevligt här att de pratade om att de efter pensionen skulle flytta till Jönköping. Men Arne gick bort innan de hann göra slag i saken. Elsa uppfyllde på egen hand deras gemensamma dröm och flyttade till Jönköping 1986, ett år efter hennes mans bortgång. Hon flyttade till Bäckalyckevägen där hon fortfarande bor kvar. Elsa är idag fyllda 87 år (född 1930). Hon gick med i partiet 1947 och har varit medlem sedan dess.

Utifrån det fasta boendet på Bäckalyckevägen 50, har Elsa Carlsson gjort dagliga utflykter och besök. Stadsbiblioteket och teatern med lyriken på Tändsticksområdet har haft en trogen gäst och medhjälpare i Elsa Carlsson. Samhällsintresse och politik har kanaliserats i Ljungarums S-förening och i Socialdemokrater för Tro & Solidaritet som under Elsas medlemskap har bytt namn ett flertal gånger, som tidigare hetat både Broderskapsrörelsen och Kristna Socialdemokrater.

I Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har Elsa fortfarande hand om ”medlemsvården” och skickar Grattiskort till förmån för VI-skogen till medlemmarnas högtidsdagar. Vid årsmötena har det alltid varit Elsa som bjudit på kaffe och smörgås. Hon har också varit utsett ombud vid distriktsårskongresserna och när Tro och Solidaritet hade flera dagars program på årskongresserna förlagda till folkhögskolor var Elsa en trogen deltagare.

När Broderskapsrörelsen 1988 hade sin årskongress förlagd till Jönköping, var Elsa ansvarig för serveringen i Folkets Hus. Det var då också stor uppslutning från hela Arbetarekommunen och via bostadsorganisationen delades det ut 35 000 exemplar av vår tidning Broderskap. Vid avslutningen på söndagen predikade 12 broderskapare i stadens kyrkor. Sin andliga hemvist har Elsa i Immanuelskyrkan.

På Arbetarekommunens Representantskapsmöten har Elsa varit ordinarie ledamot och hon har varit en trogen gäst på måndagsluncherna. Hon har verkligen följt med vad som händer i politiken.

Under 70 år har Elsa Carlsson varit aktiv i Socialdemokraterna och för förtjänstfullt arbete tilldelas du, Elsa Carlsson Brantingmedaljen.

Jönköping 2017-11-22
Ilan De Basso
Ordförande
Jönköpings arbetarekommun

   
Elsa Carlsson höll ett mycket starkt tal efter hon mottagit Brantingmedaljen

facebook Twitter Email