De Basso: Varför tar du inte ansvar Sturesson (KD) när fler äldre tvingas stanna hemma?

Efter Jönköpings-Postens artikel om 94-åriga Inga-Britt Nilsson som vägras plats på äldreboende i Jönköpings kommun kräver Socialdemokraterna förändring och lyfter frågan under eftermiddagens kommunfullmäktige.

I Jönköpings kommun vittnar många äldre och anhöriga om att det är för svårt att få tillgång till äldreomsorg. Detta uppmärksammades senast i veckan av Jönköpings-Posten som skrev
om 94-åriga Inga-Britt Nilsson som vägras plats på äldreboende.

– Kommunen gör för snäva tolkningar. Det här skapar otrygghet bland äldre. Jag har mött den här bilden i flera sammanhang när jag har haft kontakt med äldre, men också i samtal med organisationer och föreningar som möter just den här gruppen. /Ilan De Basso, socialdemokratiskt kommunalråd

Socialdemokraterna har tidigare bland annat lyft frågan i debatten om budget och ramar för äldreomsorgen och kommer under eftermiddagens kommunfullmäktigesammanträde att göra det igen.
– Jag kommer att kräva besked från minoritetsalliansen om de är beredda att förändra den praxis som tillämpas vid behovsbedömningar inom äldreomsorgen för att motverka att fler äldre tvingas stanna hemma. Det här handlar om trygghet för de som varit med och byggt upp vårt samhälle, och ytterst är det här en fråga om ambitioner och resurser. En restriktiv behovsbedömning gör att ansvaret lämpas över på familj och anhöriga samtidigt som ensamheten bland äldre bereder ut sig, säger Ilan De Basso.

– Vi vill ha en högre utbyggnadstakt av platser inom äldreomsorgen och anställa mer personal för att tacka de behov som finns. Det här krävs för att stärka tilltron till äldreomsorgen. /Ilan De Basso, socialdemokratiskt kommunalråd

facebook Twitter Email