Debatt: Ompröva beslutet av Grännavägen etapp två

Debatten går hög angående den nya nedfarten från Galgen. Vägen skulle ledas ned över äppelodlingarna och ned till Skiftesvägen för att sedan dras ned över de odlade markerna nedanför kyrkogården för att sluta upp vid Gränna Camping.

Att det behöver göras något åt trafiksituationen är vi alla överens om, men behöver man verkligen förstöra närheten till Vättern?

Vi anser att vägen ned från Galgen till Skiftesvägen är ett måste, men därefter har vi en annan uppfattning. Den tunga trafiken behöver ledas om, som det är idag är det inte bra. Kommunen behöver ta ett nytt omtag och diskutera om det inte går att finna alternativa lösningar.

Gränna är en destination och ett av Sveriges populäraste turistmål. Vi besöks av tusentals turister varje år som väljer att resa till Gränna under sommarmånaderna och det ska vi fortsätta att förädla med ökat utbud. Hamnen och campingen är viktiga förutsättningar för besöksnäringen och utvecklingen pågår ständigt av nya entrepenörer och kulturutbud av olika slag. Brahegatan sjuder av liv utan tung trafik. Framkomligheten för samhällsservicen måste vara utan problem

Vi Socialdemokrater bejakar detta men vi har också ansvar för hur framtidens infrastruktur i Gränna kan komma att se ut. Ökat byggande av bostäder och bra förutsättningar för etableringar av företag är ett måste. Vi är inte rädda för förändring men vi måste samtidigt vara medveten om att de beslut som vi idag fattar påverkar framtiden.

Hållbarhet med en oförstörd genuin landskapsbild är attraktivitet.

Vem definierar livskvalité och vad är det som gör att man väljer att bo i Gränna?

Grännabor, turister och andra besökare lockas kanske just av det kulturarv som finns runt om Gränna tätort.

Grännas infrastruktur har diskuterats i decennier det rättfärdigar inte de beslut som idag är aktuellt. Saker och ting förändras, gårdagens sanning behöver inte vara dagens sanning.

Ompröva och titta framåt. Hur kan vi utveckla och samtidigt bevara det unika med Gränna som boendeort och för att attrahera de som väljer att besöka Gränna.

Låt oss definiera Gränna som orten som bejakar hållbarhet med humanistisk tillväxt.

Gränna/ Visingsö S-förening

 

facebook Twitter Email