Är du medlem i Svenska kyrkan, bekänner du dig som kristen eller söker du efter en tro? Oavsett svaret vill vi att du ska känna dig hemma i kyrkans verksamhet.
Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en allmännelig öppen folkkyrka, där det finns plats för oss alla – oavsett var på trons väg du befinner dig eller vilka ekonomiska förutsättningar du har.

Viktiga delar inom kyrkan är gudstjänsten, diakonin och missionen. Vi vill att du som medlem också ska känna dig delaktig i utformning och välkomnas i kyrkans olika verksamheter. Därför vill vi
socialdemokrater att barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri, att gudstjänst- och musiklivet fortsätter utvecklas och att diakonin med sitt sociala och internationellt engagemang stärks.

I en tid där populism och extremism ökar vill vi att Svenska kyrkan fortsätter vara en god förebild som säger ifrån när människovärdet kränks, har en god arbetsmiljö och vill lämna över en jord med rent vatten och luft till dem som tar över lånet efter oss samt står upp för allas lika värde.

Den 17 september är det kyrkoval och vi socialdemokrater går till val på att Svenska kyrkan ska vara en allmännelig öppen folkkyrka – som enar i stället för att dela. Din röst gör skillnad!

Rigmor Holmqvist Ödman, socialdemokrat Kyrkofullmäktige i Huskvarna pastorat

Lars Stråth, socialdemokrat Stiftsfullmäktige Växjö stift

Magnus Rönnberg, socialdemokrat Kandidat till Kyrkofullmäktige i Huskvarna pastorat