Debatt: Vi säger bestämt nej till högerns hyreschock

 

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill se ett mindre reglerat hyressättningssystem vilket i praktiken innebär en övergång mot marknadshyror. Enligt nya rapporter från Hyresgästföreningen skulle en fullständig övergång till marknadshyror kunna innebära hyreshöjningar på i genomsnitt 24 till 50 procent. Många skulle därför bli tvungna att flytta från sin bostad, unga skulle ha svårt att flytta hemifrån och klyftorna i samhället skulle öka. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera.

Vad innebär då marknadshyror? Högern menar att marknadshyror skulle leda till ett ökat byggande av hyresrätter. Dock visar forskning och erfarenhet från exempelvis Finland och Norge att marknadshyror inte leder till att lösa bostadsbristen. De som snarast vinner på marknadshyror är fastighetsägarna som kan göra större vinster per lägenhet. För vanligt folk innebär det högre hyror och ökad otrygghet.

Vi socialdemokrater är för allas rätt till en bostad med rimlig hyra. Därför är vi emot marknadshyror. Den svenska modellen där hyrorna förhandlas fram mellan Fastighetsägarna och hyresgästföreningen ska värnas.

Vi vill också bygga fler hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen infört ett investeringsstöd som inneburit att 11 300 nya hyres- och studentbostäder med rimliga hyror byggts under den senaste mandatperioden. Bostadsbyggandet är nu uppe på nivåer som vi inte sett på över 30 år. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill ta bort stödet respektive minska stödet till byggandet av hyresrätter med låga hyror.

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. För att bryta bostadsbristen behövs inte högre hyror, det behöver byggas fler lägenheter. Därför säger vi bestämt nej till högerns hyreschock!

Mona Forsberg, kommunalråd
Socialdemokraterna i Jönköping

Niklas Sigvardsson
Socialdemokraterna i Jönköping

facebook Twitter Email