Detta vill S i Barnarp

Vi socialdemokrater i Barnarp, lovade inför valet 2014 att arbeta för följande punkter:

En badvänlig Barnarpasjö
Vi socialdemokrater i Barnarp vill se en upprustning av Barnarpasjön.
Det ska vara en självklarhet att Barnarpasjön är badvänlig!
Vad har hänt? Om tre-fyra år hoppas vi att sjön är badbar!

Bättre bussförbindelser
Vi socialdemokrater i Barnarp vill se bättre och mer kollektivtrafik till och från Barnarp.
Att kunna resa kollektivt är bra både för miljön och för oss boende i Barnarp.
Vad har hänt? I augusti 2016 startades ny busslinje som gör att vi inte behöver byta buss om vi ska mot centrum.
Resandet har ökat markant.

Fler gång- och cykelvägar
Vi socialdemokrater i Barnarp vill arbeta för att utveckla gång- och cykelvägar till och från Barnarp.
Särskilt vill vi fokusera på att skapa goda gång- och cykelvägar till Råslätt, Torsvik och Lovsjö.
Vad har hänt? Nya vägen från Torsvik är färdig. Detta ökar trafiksäkerheten för cyklister och fotgängare samt ger en förbättring av boendemiljön.
Dessutom är cykelvägen till Råslätt även prioriterad och beslutad om i Kommunfullmäktige.

En konstgräsplan i Barnarp
Vi socialdemokrater i Barnarp vill se en upprustning av idrottsplatsen med en ny konstgräsplan.
Detta höjer standarden i Barnarp och skapar ökade möjligheter för idrott och spel.
Vad har hänt? Vi arbetar vidare med frågan!

Framåt!
Nya frågor som vi kommer ta oss an är bland annat lokal kommersiell service och trygghetsboende för äldre.
Läs gärna vår folder här: Ett bättre Barnarp – för alla

Du får gärna ta kontakt med oss om du har förslag, synpunkter eller frågor.

Ordföranden i Barnarps socialdemokratiska föreningen:
Krister Hansson Dahl, 070-629 99 24, bo.magnus@hotmail.com

Ordförande i kommundelsrådet:
Magnus Petterson, 070-629 99 24, bo.magnus@hotmail.com

Våra ledamöter från Barnarp i kommunfullmäktige:
Mona Forsberg (kommunalråd), 072-573 32 69 mona.forsberg@jonkoping.se
Gabriel Marko, 076-180 79 18, zawa7@hotmail.com
Pelle Nordin, 070-52 57 109, pellenordin@yahoo.se

På tal om lokalt engagemang…

facebook Twitter Email