Ett nytt styre i Jönköpings kommun

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna bildar Koalition för Jönköpings kommun och kommer gemensamt leda vår kommun.

Idag presenterades resultatet av de samtal och diskussioner som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna haft. De fyra partierna bildar Koalition för Jönköpings kommun, med en politisk plattform som ligger till grund för samarbetet och ger förutsättningar att både ta ansvar och leda vår kommun.

Koalition för Jönköpings kommun vill:

  • Tillsammans forma ett samhälle byggt på tolerans och respekt för olikheter samt motverka sociala orättvisor och bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och ta tillvara de styrkor som varje människa bär med sig.
  • Ta ansvar för en sund ekonomi i balans som garanterar välfärd och ger möjlighet till investeringar i en växande kommun. Genom en stark skola, vård och omsorg, tillsammans med ett rikt kulturliv och meningsfull fritid ges medborgarna möjlighet att forma sina liv.
  • Verka för en långsiktig kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter, där personalförsörjningen kommer att vara ett av våra viktigaste uppdrag.
  • Ta gemensamt ansvar för en hållbar utveckling i kommunen, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
  • Verka för en modern och hållbar utveckling där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt. Bostäder och infrastruktur kommer att vara prioriterade under kommande mandatperiod.

 

facebook Twitter Email