Ett starkare samhälle ger tryggare ungdomar

Jönköpings kommun har inget område som står på polisens lista över områden med stora problem, det tycker vi att vi ska vara glada och stolta över. Vi tycker det är viktigt att vi blir kvar utanför denna lista och vill därför satsa på arbete med och för barn och ungdomar. Vi vet att långsiktigt arbete har mycket större effekt än tillfälliga projekt och vill satsa på:

– sociala investeringsfonder för att ge extra stöd till ungdomar som tidigt har hamnat vid sidan av samhället. Sociala investeringsfonder är kostnadsneutrala fonder som har inneburit att ungdomar har kommit in i samhället igen t.ex i Norrköping.

– fritidsgårdar och fältassistenter som har möjlighet att lära känna ungdomar där ungdomar är.

– att fortsätta att utveckla det samarbete som redan finns i delar av vår kommun mellan skola, socialtjänst, polis, fritidsgårdar, frivilligorganisationer och fastighetsägare.

Vi tror att detta är ett sätt att skapa trygghet och utveckling i hela Jönköpings kommun.

Styrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Ingalill Dahlgren Nyberg, Eber Fransson, Bosse Högberg, Birgitta Andersson, Leif Nilsson, Gabriel Marko

facebook Twitter Email