Våra kommunalråd

Andreas Persson

Ansvarsområde: Lednings- och välfärdsfrågor

Omfattar frågor avseende övergripande planering, samordning och ledning, ekonomi och finans, EU-frågor och övriga frågor med internationell inriktning, näringsliv, integrationsfrågor, personal, arbetsmiljö, organisation, högskola, omvärldsbevakning, regional utveckling, lokalt ledd utveckling/landsbygd, kommunal demokrati, information, IS/IT, trygghet och säkerhet, katastrofledning, arkiv, upphandling samt bolags- och ägarfrågor.

Utbildningsfrågor (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, kulturskola, vuxenutbildning), socialtjänsten (äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg) och övriga frågor inom området. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor samt frågor som rör barnkonventionen.

Kontakt:
E-post: andreas.persson1@jonkoping.se


Mona Forsberg

Ansvarsområde: Samhällsbyggnadsfrågor

Omfattar frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor. Mona har även ansvar för kultur- och fritidsfrågor, jämställdhet samt infrastrukturfrågor.

Kontakt:
Telefon: 072-573 32 69
E-post: mona.forsberg@jonkoping.se

Foto: Eskil Carlström

facebook Twitter Email