Kommunfullmäktige

Här kan du ta del av vårt politiska arbete i kommunfullmäktige.

Våra förtroendevalda

Valda ledamöter och ersättare

Gruppledare: Hans-Lennart Stenqvist, 070-387 34 40

Motioner

2018-08-28 2018-08-28 Angående utveckling av Oset med omnejd

2018-08-28 Angående bygga planskild gång och cykelväg över Tahe-vägen vid Målön

2018-04-26 Trygga och spännande gång- & cykelstråk i Huskvarna

2018-02-22  Fartdämpande åtgärder på Narvavägen

2018-02-22 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Ådalsvägen

2018-01-25 Utveckla och förfina Attarpsområdet i Bankeryd

2018-01-25 Gamla stadshuset i Huskvarna

Interpellationer

Frågor

2018-10-04 Fråga angående omdaningen av Gröna Gatan

2018-08-28 Fråga angående Turistbyrån i Jönköping

2018-05-31 Buller vid Tokarpsområdet

2018-01-25 Kommer Brunstorpsbadet hållas öppet sommaren 2018?

2018-01-25  Varför är detaljplanen för gamla Maden i Huskvarna inte färdig?

2018-01-25 Hur går arbetet med att få fram naturreservat i enighet med tidigare KF-beslut?

2018-01-25 Otillåtna trottoarpratare, hur efterlevs beslutet?

2017

2017-11-30 När ska skyltarna vid Olof Palmes plats sättas upp?

2017-06-21 Kan boende i Gränna och Visingsö förvänta sig några förbättrande åtgärder i hamnarna

2017-06-01 Hur länge ska barnen på Råslätt behöva vänta?

2017-11-30 Gruvan i Gränna

2017-11-30 Gränna Lagun

2017-10-19 Torgtaxor för föreningslotteri

2017-08-31 Upphäv beslut ny väg mellan hamnen och Skiftesvägen i Gränna

2017-08-31 En ”Barnens trädgård” i Rosenlunds herrgårdspark

2017-06-21 Värna barnens trygghet vid Järsnäs förskola

2017-06-01 Fler barnskötare i förskolan

2017-06-01 Hållbart arbetsliv

2017-06-01 Friaredalen – en oas i staden

2017-12-21 Elever som riskerar att tvingas ingå barnäktenskap

2017-08-31 Jönköpings kommun ska ge barn med frihetsberövade föräldrar samma rättigheter som andra barn i utsatta livssituationer

facebook Twitter Email