Nämnder

Här hittar du kontaktuppgifter till våra gruppledare:

Barn- och utbildningsnämnden
Anna Carlsson, ordförande
073-816 96 42
anna.carlsson2@jonkoping.se

Kommunrevisionen
Thomas Sjöberg, 2:e vice ordförande
073-846 47 45
thomassjoberg@glocalnet.net

Kultur- och fritidsnämnden
Henrik Andersson, ordförande
073-928 24 46
henrik.andersson1@jonkoping.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rolf Wennerhag, 1:e vice ordförande
070-304 00 96
rolf.wennerhag@jonkoping.se

Socialnämnden
Elin Rydberg, ordförande
072-254 50 04
elin.rydberg@jonkoping.se

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Christer Sjöberg, ordförande
070-748 84 58
christer.sjoberg@jonkoping.se

Stadsbyggnadsnämnden
Niklas Sigvardsson, 1:e vice ordförande
073-847 04 60
niklas.sigvardsson@jonkoping.se

Tekniska nämnden
Lynn Carlsson, ordförande
076-893 25 05
lynn.carlsson@jonkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Carina Sjögren, ordförande
070-897 96 89
carina.sjogren@jonkoping.se

Valnämnden
Mikael Rydberg
072-254 50 05
mikael.rydberg@jonkoping.se

Äldrenämnden
Karin Widerberg, 1:e vice ordförande
076-180 79 07
karin.widerberg@jonkoping.se

Överförmyndarnämnden
Nicholas Hillergård, ordförande
nicholas.hillergard@jonkoping.se

facebook Twitter Email