Gemensam plattform för facklig-politisk samverkan

Kommunal och Socialdemokraterna i Jönköping bygger nu en gemensam plattform för ett starkare samarbete!

Det är tillsammans vi gör det enklare att fatta bra beslut för kommunmedborgarna! Därför startar vi nu ett facklig politiskt samverkans-forum i Jönköping.

En bra arbetsmiljö har sin utgångspunkt i de anställdas vardag på arbetsplatserna. Dialogen mellan de fackliga företrädarna och politiken säkerställer att erfarenheter och kunskap kan tillvaratas.

Kommunal tillsammans med Socialdemokraterna i Jönköping bygger nu en gemensam plattform för ett starkare samarbete. Otryggheten på arbetsplatserna ska motverkas. Ofrivillig deltid och delade turer är exempel på ovannämnda. Det är vårt ansvar tillsammans att se till att våra bärare av välfärden har en god och trygg arbetsmiljö. Vi måste hitta vägar fram där personalen ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt, utvecklas och säkerställa ett hållbart arbete och där vi säkerställer att resurser finns för att skapa en bra välfärd för alla.

Den facklig politiska samverkanskonferensen samlar representanter från Kommunal, Socialdemokraterna i Jönköping och förtroendevalda socialdemokrater i kommunens nämnder.

När: den 7 december kl. 08:30-15:30
Var: Socialdemokraternas partiexpedition, Residensgatan 1, Jönköping

För mer information kontakta:
Ilan De Basso, 070-756 60 70 ilan.debasso@jonkoping.se

facebook Twitter Email