Glädjande besked: Sänkt skatt för fler pensionärer!

Förslaget i budgetpropositionen 18 innebär att skatten sänks för personer äldre än 65 år med inkomst mellan ca 10 000–35 000 kronor i månaden (123 700 och 416 300 kronor per år), vilket är ca 1,5 miljoner personer (ca 75 procent av åldersgruppen). För inkomster mellan ca 10 000–17 000 kronor i månaden (123 700 och 202 400 kronor per år) är skattesänkningen mellan 0 och 5 000 kronor per år (0–420 kronor per månad), beroende på inkomst och kommunalskattesats. För inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad (416 300 kronor per år) avtar sedan skattesänkningen ner till 0 kronor per år. Förslaget för 2018 innebär att skatteklyftan tas bort för inkomster mellan 10 000- 17 000 kronor per månad (123 700 och 202 400 kronor om året). Pensionärer som inte har fyllt 65 år innan 2018-års ingång berörs inte av förslaget och får ta del av skattesänkningen först året efter att de fyllt 65 år.

För dem med lägst pension handlar det om 420 kr/månaden samtidigt som bostadstillägget höjs med upp till 470 kr/mån. Detta innebär drygt 900 kr mer i månaden. Det är en skillnad på nästan 11 000 kronor per år. En bra bit på vägen tills hela skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare är borta till 2020.

facebook Twitter Email