Handlingar till Arbetarekommunens årsmötet 2020

Här hittar du handlingarna till vårt årsmöte den 21 mars i Huskvarna Folkets Park.

Med sedvanliga årsmötesförhandlingar där vi bland annat behandlar motioner, verksamhetsberättelse och hanterar valärenden. kulturinslag m.m.

Datum: Lördagen den 21 mars kl 8.30
Plats: Huskvarna Folkets Park, Stationsgatan 24, Huskvarna

Fika serveras till självkostnadspris!

Varmt välkomna!

Representantskapet är Socialdemokraterna i Jönköpings kommuns högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att närvara vid representantskapets möten och har yttrande- och förslagsrätt, däremot är det endast ombuden som som har rösträtt.

Varje år utser våra föreningar sina ombud och är du intresserad av att sitta i Representantskapet ska du ta kontakt med din förening.

facebook Twitter Email